by Kristýna Vojtíšková

  • Analýza materiality: Zmapování a posouzení podstatnosti relevantních záležitostí v oblastech vyžadovaných novou právní úpravou z hlediska zájmů a potřeb Kofoly, jejích stakeholderů a mezinárodních standardů dobré praxe.
  •  Identifikace nejzásadnějších rizik negativních dopadů souvisejících s operacemi, produkty a službami společnosti.
  • Návrh nastavení opatření pro řešení identifikovaných záležitostí a rizik a plánů pro jejich realizaci.
  • Analýza krizových komunikačních témat a formulace klíčových sdělení a Q&A dokumentu.
vojtiskova
About vojtiskova